SIKÇA SORULAN SORULAR


Hamilik Okulu Programına nasıl katılabilirim?

Hamilik Okulu programına her yıl Eylül ayında Hamilik Okulu web sitesinden yayınlanan başvuru formunu doldurarak katılım başvurusunda bulunabilirsiniz.


Hamilik Okulu Dersleri hangi saatlerde yapılmaktadır?

Hamilik Okulu Dersleri hafta içi akşam saatlerinde gerçekleştirilmektedir. Her bir kademe için ders gün ve saatleri dönem başında öğrencilerle paylaşılmaktadır.


Dersleri kimler vermektedir?

Hamilik Okulu programında dersler karşılıklı paylaşıma dayalı seminerler halinde verilmektedir. Seminerleri her biri sektörlerinde öncü firmalarda orta-üst düzey yönetici pozisyonlarında çalışan profesyoneller vermektedir


Hamilik Okulu Programı ne kadar sürmektedir?

Hamilik Okulu Programı toplamda 4 yıl sürmektedir. Öğrenciler birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar her yıl yeni bir kademede dersler almaktadır. Bununla beraber her yıl ara sınıflardan da öğrenciler programa dahil edilmektedir.


Hamilik Okulu’ndan Burs alabilir miyim?

Hamilik Okulu’na başvuru gerçekleştiren öğrencilerden bir kısmına mülakat sonuçlarına göre burs imkanı da sağlanmaktadır. Bir kısmı da Burssuz olarak programa devam etmektedir.


Hamilik Okulu derslerine devam zorunluluğu var mıdır?

Hamilik Okulu Programında Derslere %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Programa devam şartlarını yerine getirmeyen öğrenciler program dışında kalmaktadır.


Mezun olduktan sonra Hamilik Okulu’na devam edebilir miyim ?

Hamilik Okulu Programı sonrasında öğrenciler mezun olduktan sonra Vakıf faaliyetlerine katılıp katılmamak hususunda tamamen serbesttir.
Vakıf faaliyetlerinde yer almak isteyen mezunlara kendi yetenek ve birikimlerine uygun komisyon ve kulüplerde görev verilmektedir.