SEHÂ BOSNA YİĞİTLİK MEYDANI

“Bu çalışmaların ana gayesi birlik, beraberlik ve hoşgörüyü ulaşabildiğimiz tüm insanlara aktarıp hem yerelde hem globalde ‘geleceğin dilini’ inşa etmektir.”


Sehâ Bosna Yiğitlik Meydanı 2018 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Rahmetli Alija İzetbegovic’in felsefesini anlamak, anlatmak ve derinlemesine analiz etmek için çalışmalar yürüten bir topluluktur.

Bosna Yiğitlik Meydanı çalışmaları kapsamında toplamda 26 Hamilik Okulu gönüllüsü; kitap tahlilleri, bilgilendirici sunumlar, belgesel ve dizi gösterimleri, Bosna’yı anlamaya dönük seminerler ve söyleşiler gerçekleştirmektedir.

Bosna’nın ülkemiz tarihi içerisindeki önemini anlamaya ve kavramaya yönelik çalışmaların yanı sıra Bosna ve Türkiye arasındaki kadim bağların kuvvetlenmesine destek sağlayacak her türlü çalışma yine yiğitlik meydanının ilgi alanında bulunmaktadır.