ŞEFKAT YİĞİTLİK MEYDANI

“Uluslararası Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Lisesi ve Hamilik Okulu öğrencilerinin kardeşleştiği yiğitlik meydanıdır.”


Şefkat Yiğitlik Meydanı 2013 yılında dünyanın çeşitli coğrafyalarından lise öğrenimlerini görmek üzere ülkemizde misafir bulunan Fatih Sultan Mehmet Uluslararası İmam-Hatip Lisesi öğrencilerinin Vakfımız öğrencileri ile kardeşleştiği bir çalışmadır.

Çalışmaya Lise ve Üniversiteden katılan öğrencilerimize her iki yılda bir yeni arkadaşlarımız dâhil olmaktadır.

Yapılan çalışmalar, öncelikli olarak kendi ülkelerinden uzakta lise öğrenimlerini gören öğrenci arkadaşlarımıza misafirperverliğimizin bir göstergesi olarak çeşitli sosyal faaliyetler aracılığıyla ülkemizde geçirdikleri alışma sürecine yardımcı olmak, üniversite hazırlık süreçlerinde ihtiyaç olursa destek sağlamak yine üniversite hazırlık süreçlerinde okulları ile koordineli bir şekilde meslek tanıtım seminerleri düzenlemektir. Bu çalışmalar, kardeşlerimizin ülkemizdeki toplumsal hayata kaynaşmalarını kolaylaştırıcı eğitici ve sosyal faaliyetler olarak özetlenebilir.

Bu genel hedefin yanı sıra çalışmanın “Alan” hedefleri ile ilgili olarak şunlar söylenilebilir:

– Öğrencilerin üniversite hazırlık süreçlerinde kendilerine yardımcı olmak.

– Öğrencilerin okumakta olduğu okullarla koordineli bir şekilde öğrencilere meslek tanıtım seminerleri düzenleyerek meslek seçim süreçlerinde seçenekleri değerlendirmelerini kolaylaştırmak.

– Sosyal ve kültürel aktiviteler kapsamında; gezi, müze ziyaretleri, oyunlar, kitap okuma seansları, film oturumları ile öğrencileri şenlendirmek ve sosyo-kültürel hayata adaptasyonu kolaylaştırmak.

Üniversite eğitimlerine de ülkemizde devam eden yabancı arkadaşlarımızın bir kısmı Hamilik Okulu Programına da dahil olmaktadır.