HEMDEM YİĞİTLİK MEYDANI

“Suriyeli aileler ile Türkiye’li Üniversite Öğrencilerinin Gönül Bağı”


Hemdem Yiğitlik Meydanı, 2018 yılında Hamilik Okulu Vakfı’nda bir araya gelmiş gönüllülerin başlattığı bir “şenlendirme” çalışmasıdır.

Şenlendirme çalışmasında faaliyet gösteren halkanın adı, Hemdem Halkası’dır. Halka’nın merkezi ve faaliyet alanı İstanbul olmakla birlikte özelde Türkiye’ye zorunlu olarak göç etmiş olan Suriye’li ailelerin çocukları ile ilgilenilmektedir.

Hemdem Yiğitlik Meydanında gerçekleştirilen faaliyetlerin içinde kardeşleşme ve misafirperverliğin yanı sıra Türkiye’ ye göç etmiş Suriye’li öğrencilerin ülkemizdeki toplumsal hayata kaynaşmalarını kolaylaştırıcı eğitici ve sosyal faaliyetler yer almaktadır.

Bu genel hedefin yanı sıra çalışmanın “Alan” hedefleri ile ilgili olarak şunlar söylenilebilir:

– Çalışma grubu etkinlikleriyle öğrencilerin öğretim hayatlarına akademik anlamda katkı sağlanmak.

– Konuşma grubu etkinlikleriyle öğrencilerin Türkçe konuşma becerilerini, sunum yeteneklerini, özgüven ve iletişim becerilerini geliştirmek.

– Sosyal ve kültürel aktiviteler kapsamında; gezi, müze ziyaretleri, oyunlar, kitap okuma seansları, film oturumları ile öğrencileri şenlendirmek ve sosyo-kültürel hayata adaptasyonu kolaylaştırmak.