GÖNÜL KÖPRÜSÜ YİĞİTLİK MEYDANI

“2017 yılında, Şırnak-Cizre ilçemizde bulunan 32 ortaokul öğrencimiz ve 20′ den fazla gönüllümüzün kurduğu bir kardeşlik köprüsüdür.”


Gönül Köprüsü Yiğitlik Meydanı, 2017 yılında Hamilik Okulu Vakfı’nda bir araya gelmiş gönüllülerin başlattığı bir “şenlendirme” çalışmasıdır.

Şenlendirme çalışmasında faaliyet gösteren halkanın adı, Gönül Köprüsü Halkası’dır. Halka’nın merkezi İstanbul’dur ve faaliyet alanı Şırnak ilinin Cizre ilçesidir.

Cizre’de yaşamakta olan 32 ortaokul öğrencimiz ve 20’den fazla Hamilik Okulu gönüllüsü çalışmalar kapsamında İstanbul ve Cizre arasında bir kardeşlik köprüsü kurmayı amaçlamışlardır.

Gönül Köprüsü Yiğitlik Meydanında kardeşleşme ve toplumsal güven çemberinin genişletilmesi üzerine faaliyetler gerçekleştirilmektedir.

Bu genel hedefin yanı sıra çalışmanın “Alan” hedefleri ile ilgili olarak şunlar söylenilebilir:

– İlgilenilen öğrenci kardeşlere, projenin ilk 4 yıllık (ortaokul sonuna kadar olan) operasyonel aşaması boyunca, eğitim desteği vermek.

– İlgilenilen ailelerin yaşamakta oldukları sosyoekonomik ve kültürel sorunları dert edinerek bunları imkânlar ölçüsünde rahatlatmak; bu konuda azme değer gayreti seferber etmek.

Yiğitlik Meydanı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri “Kardeş Öğrencilere Yönelik Faaliyetler” ve “Ailelere Yönelik Faaliyetler” olarak iki başlık altında toplayabiliriz.

Kardeş öğrencilere yönelik faaliyetler kapsamında; kardeş öğrenci-hami görüşmeleri, sosyal ve kültürel organizasyonlar, ahlaki ve kültürel gelişim seminerleri, geziler ve piknik olarak özetlenebilir.

Yine kardeş öğrencilere yönelik faaliyetler kapsamında hem Cizre’ye gerçekleştirilen hem de Cizre’den İstanbul’a ya da İstanbul çevresindeki illere gerçekleştirilen karşılıklı ziyaretler vasıtasıyla toplumsal etkileşim ve karşılıklı kaynaşma pekiştirilmektedir.

Kardeş ailelere yönelik faaliyetler; yıllık planlı aile ziyaretleri, sosyal yardımlar ve ziyaretler sonucunda ihtiyaç olması durumunda halkanın gayreti ve imkânları ölçüsünde yapılacak yardımlar olarak özetlenebilir.